Utveckling

HEM
Att utveckla sig själv eller sin affärsverksamhet är en nödvändighet för att kunna komma vidare i livet eller att uppnå större tillfredställelse med sig själv. Hela livet är en form av process som påverkas hur man utvecklas, först i förhållande till sig själv men även i jämförelse med andra.

Egen utveckling
Egen utveckling kan göras på olika sätt. Genom studier för att skaffa sig ytterligare kunskap inom områden man inte behärskar. Eller helt enkelt mer att bara läsa eller förkovra sig för sin inre mentala utveckling. Litteratur är i det sammanhanget ett utmärkt medel att gå vidare med den mentala utvecklingen. En ovan läsare skall kanske inte direkt gå på mer avancerad litteratur utan börja med böcker i lite enklare stil som inte kräver alltför mycket eftertanke. Där är i princip alla deckare att rekommendera. De är i de flesta fall inte speciellt djupa eller kräver så mycket tankearbete.

Ett mer konkret sätt att skapa sin egen utveckling är att föra en ide vidare till affärsverksamhet. Låt säga att man är mycket intresserad av biljard samt därtill kunnig i det hela.
En naturlig följd skulle då kunna bli att man tänker sig att börja sälja biljardbord via nätet. Det är ett sätt att utveckla sig själv och lära sig en del på resan. Man behöver lära sig att starta eget, vilket kan vara nog så arbetsamt. Skaffa ett webbhotell som dock inte är så svårt, ordna med logistiken samt inte minst det viktigaste finansiera det hela på något sätt.

Utveckling med hjälp
En del av utveckling kan också vara att ta hjälp av andra att nå ett steg vidare på sin väg mot utveckling. I dagens tider pratas det en hel del om olika typer av coacher som skall hjälpa exempelvis arbetslösa att komma vidare. En del av de har kritiserats för sina metoder, men det gäller ett fåtal. En coach inom exempelvis NLP kan nog göra en del för vissa människor. Inte för alla naturligtvis men om man är öppen så kan det kanske öppna en del hos den enskilda individen. Värre kanske är om individen lider av problem som exempelvis dyslexi då kan andra metoder krävas för att komma till rätta med en utveckling.
Men totalt sätt så finns det mycket att hämta i att ta hjälp av andra för att utvecklas själv.

 
 
| Cookies/sekretesspolicy | E-post |